Expositie door LAK

In Inloophuis Passie wordt elk half jaar een andere expositie tentoongesteld van (amateur) kunstenaars uit Lelystad.

Momenteel hangen er schilderijen van LAK, de Lelystadse Amateur Kunstenaarsvereniging.

Je bent van harte uitgenodigd om deze te komen bekijken.

De schilderijen zijn te koop en een deel komt ten goede voor het inloophuis.

 

LAKDe Lelystadse Amateur Kunstenaarsvereniging is al heel lang gevestigd aan de Veste 16-77. Zo’n 40 amateurs houden zich daar bezig met vele vormen van kunst maken. Het LAK doet mee aan verschillende tentoonstellingen, de laatste over 100 jaar Zuiderzeewet in het stadhuis van Lelystad. Binnen het LAK zijn er verschillende disciplines en het werk van de Grafiekgroep wordt hier nu tentoongesteld.

Nico Moonen (1954) Gepensioneerd, maar daarvoor werkzaam in het onderwijs. Was al vroeg bezig met allerlei vormen van kunst maar beschouwt zichzelf als een laatbloeier. Is vijf jaar geleden pas weer serieus begonnen met lino, etsen, schilderen en keramiek. Is o.a. geïnspireerd door de Cobra-groep en Herman Brood.

Arno Kortkaas (1947) Gepensioneerd onderwijzer. Is drie jaar lid van het LAK. Vindt inspiratie in het verbeelden van eigen leven(sverhalen) en met name in het verleden, sagen, sprookjes en mythen. Is drie jaar lid van het LAK. Gespecialiseerd in etsen met de Tetradruktechniek.

Herman van Dalen (1961) Ook Herman is pas drie jaar bij het LAK. Hij is opgeleid in en ook werkzaam als grafisch vormgever. Hij is ook verdienstelijk fotograaf. Hij heeft zich toegelegd op etsen en het maken van lino’s. Zijn inspiratie vindt hij o.a.in werk van Escher.

Jaap Knip (1951) Gepensioneerd manager in verschillende technische overheidsfuncties en bijna twee jaar lid van het LAK. Jaap kan door alles worden ‘aangestoken’ en dat is in zijn werk ook terug te vinden. Hij ziet zich niet graag in een hokje geplaatst. Toch vind je bij hem veel kleur en grillige al dan niet abstracte voorstellingen.