Feestelijke bijeenkomst in de Agora

Oranjecomité en Inloophuis Passie

Woensdag 26 april 2017 was Inloophuis Passie uitgenodigd door Carel Luiting-Maten, voorzitter van het Oranjecomité, om in de Agora over Inloophuis Passie te vertellen.
Deze feestelijke bijeenkomst in de Agora was georganiseerd voor de Lelystedelingen die deze dag een Lintje kregen. Klasien vertelde deze middag iets over haar passie die zij samen met een team vrijwilligers heeft voor Inloophuis Passie. Het Inloophuis is een ontmoetingsplek voor mensen met kanker op hun levenspad.

Burgemeester Ina Adema bracht tijdens deze middag een toost uit op onze 50 jarige Koning.

De middag was zeer gezellig en er was ook een verloting. Er zijn flink wat loten verkocht en de opbrengst is voor Inloophuis Passie. De prijzen zijn door plaatselijke ondernemers ter beschikking gesteld. Dit heeft een mooie opbrengst opgebracht van € 895,00. Hoe geweldig is dit. Ontzettend bedankt allemaal die loten hebben gekocht en ook voor de mooie bos bloemen.